Φύλλα εργασίας για τα σχήματα

Φύλλα εργασίας για τα σχήματα

τρίγωνοτετράγωνοκύκλοςορθογώνιο

Όπως θα δείτε σε κάθε σελίδα υπάρχουν 3 μόνο πράγματα. Σε πρώτη φάση πιάνουμε το χέρι του παιδιού και περνάμε με το δακτυλάκι του το περίγραμμα του αντικειμένου και στη συνέχεια με ένα χοντρό μαρκαδόρο σχηματίζουμε το περίγραμμα. Τέλος, το παιδί θα πρέπει να μπορέσει να κάνει την αντιστοίχισή του με το δωσμένο σχήμα.

=================================================================

As you will see on each page there are only 3 things. Firstly guide the child by passing his finger of the object outline, then with a thick pen draw the outline. Finally, the child should be able to make the match each object with the given shape.

 

shapes9

shapes8

shapes7

shapes6

shapes5

shapes4

shapes3

shapes2

shapes1

Ασκήσεις – κατεβάστε το αρχείο εδώ >>  φύλλα εργασίας για τα σχήματα

 

 

 

Ιδέα και επεξεργασία εικόνων από την Κατερίνα Μανουσάκη για το aftismos.gr