Μαθαίνω να σχεδιάζω

Μαθαίνω να σχεδιάζω

Σε όλα τα παιδιά αρέσει η ζωγραφική!

Γονείς, πιάστε τα χρωματιστά μολύβια και τα τρυφερά χεράκια και βάλτε στην καθημερινότητά σας αυτή την υπέροχη δραστηριότητα. Σας δίνω ενδεικτικά κάποιες ιδέες, όμως αν κάνετε μία αναζήτηση στο ίντερνετ θα βρείτε αναρίθμητες!

Τομείς παρέμβασης σε αυτήν την δραστηριότητα :

 • λεπτή κινητικότητα
 • συντονισμός ματιού-χερίου
 • δημιουργικότητα
 • κοινωνικές δεξιότητες
 • γνωστικός τομέας
 • απτικές διαταραχές
 • λαβή μολυβιού
 • προγραφή

Ακόμα δεν ξεκινήσατε;

========================================================================

Every child loves drawing!

Parents, grasp the colored pencils and your child’s tender hands and put this wonderful activity in your everyday life. I give you some indicative ideas and you can find much more on the internet!
Intervention sections of this activity :

 • fine motor
 • eye-hand coordination
 • creativity
 • social skills
 • educational
 • tactile disorders
 • pencil grip
 • proscription

Still reading this article?

ψάρι1σκύλοςχελώνα

  σκυλάκι  καρχαρίας δελφίνι κοτοπουλάκι ποντίκιγουρούνι  γάτα1 γάτα αρκουδάκιπουλάκι